leden

01

1000

Ať je rok 2019 rokem, kdy se daří!

Hodně příjemných čajových setkání, hodně vydařených cest v nejširším smyslu slova, a to vše v plném zdraví, vám přeje Chajovna.

 

"V toku příštího roku najděte svůj klid"

 

 

zpět