Čína

Červené čaje

QIMEN MAO FENG [čchi-men mao feng]75,-
QIMEN OP [čchi-men]50,-
DIAN HONG [tien chung]95,-
YUNNAN FOP [jün-nan]50,-
LAPSANG SOUCHONG [lapsang sušong]50,-

Tmavé čaje

PU'ER [pchu-er]50,-
PU'ER archivní ročník108,-

Bílé čaje

BAI MU DAN [paj mu tan]60,-
SHOU MEI [šou mej]50,-

Zelené čaje

MOLI TAI MU LONG ZHU [mo-li tchaj mu lung ču]85,-
LONG JING XIHU [lung ťing si-chu]108,-
BI LUO CHUN [pi luo čchun]108,-
GUNPOWDER, ZHU CHA [ču čcha]50,-

Oolongy

FENGHUANG DANCONG [feng-chuang tan-cchung]85,-
DA HONG PAO [ta chung pchao]85,-
TIE GUANYIN CHUN [tchie kuan-jin čun]95,-

Vázané čaje

dle denní nabídky85,-
zpět