Taiwan

DONG DING [tung ting]95,-
CHOOICEST OOLONG [čojsist úlong]65,-
DONG FANG MEI REN [tung fang mej žen]115,-
REN SHEN OOLONG [žen šen úlong]95,-
GUI HUA [kuej chua]80,-
NAI XIANG JIN XUAN [naj siang ťin suan]80,-
zpět